Enviro Fun Run Hari Alam Sekitar Negara 2016 Peringkat Negeri Sembilan
22 October 2016
MOU Signing Between Kualiti Alam dan NIOSH
14 October 2016
Visit by Dedaun Environment
13 October 2016
International Greentech International Exhibition & Eco Products Exhibition & Conference (IGEM)
05 October 2016
Cenviro-MyKasih "Love My Neighbourhood and Love My School" Launch
29 September 2016
Roadshow & Exhibition at Sekolah Kebangsaan Jimah
20 September 2016
RoadShow at Akashi Kikai
20 September 2016
Potential Collaboration with Kualiti Alam and Universiti Teknologi Petronas
15 September 2016
Visit by Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu, Kementerian Kesihatan Malaysia
30 August 2016
Visit by Ritsumeikan University Kyoto Japan
23 August 2016
19th Conference and Exhibition on Occupational Safety and Health (COSH 2016)
21 August 2016
Road Show at Politeknik Port Dickson
17 August 2016